Profil

Jumlah Penduduk 

DATA PENDUDUK DESA DAUH PURI KAJA
TAHUN 2015
           
NO DUSUN JUMLAH KK JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 LELANGON 306 561 599 1.160
2 WANGAYA KELOD 730 1.277 1.362 2.639
3 WANGAYA KAJA 489 850 892 1.742
4 LUMINTANG 457 868 818 1.686
5 MEKARSARI 568 1.038 1.028 2.066
6 TERUNASARI 301 553 536 1.089
7 WANASARI : 3.338 5.743 5.397 11.140
  RT. 01 580 979 904 1.883
  RT. 02 417 762 719 1.481
  RT. 03 151 234 237 471
  RT. 04 249 442 477 919
  RT. 05 365 599 594 1.193
  RT. 06 305 531 546 1.077
  RT. 07 313 620 516 1.136
  RT. 08 514 938 852 1.790
  RT. 09 444 638 552 1.190
JUMLAH 6.189 10.890 10.632 21.522
           
           
DATA PENDUDUK DESA DAUH PURI KAJA TAHUN 2016
           
NO DUSUN JUMLAH KK JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
1 LELANGON 272 502 535 1.037
2 WANGAYA KELOD 667 1.183 1.271 2.454
3 WANGAYA KAJA 431 793 819 1.612
4 LUMINTANG 419 741 699 1.440
5 MEKARSARI 445 881 885 1.766
6 TERUNASARI 269 512 501 1.013
7 WANASARI 2.766 5.167 4.907 10.074
  RT. 1 466 853 797 1.650
  RT. 2 364 677 641 1.318
  RT. 3 134 222 219 441
  RT. 4 228 419 447 866
  RT. 5 295 518 531 1.049
  RT. 6 289 508 513 1.021
  RT. 7 274 556 474 1.030
  RT. 8 429 841 773 1.614
  RT. 9 287 573 512 1.085
J U M L A H 5.269 9.779 9.617 19.396


Foto
Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan
Video
Sidak Penduduk Pendatang
Facebook
Twitter