Jumlah Penduduk

DATA PENDUDUK DESA DAUH PURI KAJA
TAHUN 2015
           
NO DUSUN JUMLAH KK JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 LELANGON 306 561 599 1.160
2 WANGAYA KELOD 730 1.277 1.362 2.639
3 WANGAYA KAJA 489 850 892 1.742
4 LUMINTANG 457 868 818 1.686
5 MEKARSARI 568 1.038 1.028 2.066
6 TERUNASARI 301 553 536 1.089
7 WANASARI : 3.338 5.743 5.397 11.140
  RT. 01 580 979 904 1.883
  RT. 02 417 762 719 1.481
  RT. 03 151 234 237 471
  RT. 04 249 442 477 919
  RT. 05 365 599 594 1.193
  RT. 06 305 531 546 1.077
  RT. 07 313 620 516 1.136
  RT. 08 514 938 852 1.790
  RT. 09 444 638 552 1.190
JUMLAH 6.189 10.890 10.632 21.522
           
           
DATA PENDUDUK DESA DAUH PURI KAJA TAHUN 2016
           
NO DUSUN JUMLAH KK JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
1 LELANGON 272 502 535 1.037
2 WANGAYA KELOD 667 1.183 1.271 2.454
3 WANGAYA KAJA 431 793 819 1.612
4 LUMINTANG 419 741 699 1.440
5 MEKARSARI 445 881 885 1.766
6 TERUNASARI 269 512 501 1.013
7 WANASARI 2.766 5.167 4.907 10.074
  RT. 1 466 853 797 1.650
  RT. 2 364 677 641 1.318
  RT. 3 134 222 219 441
  RT. 4 228 419 447 866
  RT. 5 295 518 531 1.049
  RT. 6 289 508 513 1.021
  RT. 7 274 556 474 1.030
  RT. 8 429 841 773 1.614
  RT. 9 287 573 512 1.085
J U M L A H 5.269 9.779 9.617 19.396

 

DATA PENDUDUK DESA DAUH PURI KAJA
TAHUN 2017
           
NO DUSUN JUMLAH KK JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 LELANGON 266 486 523 1.009
2 WANGAYA KELOD 657 1.179 1.278 2.457
3 WANGAYA KAJA 431 786 817 1.603
4 LUMINTANG 405 792 749 1.541
5 MEKARSARI 442 866 879 1.745
6 TERUNASARI 270 517 491 1.008
7 WANASARI : 2.813 5.227 5.023 10.250
  RT. 01 446 824 773 1.597
  RT. 02 386 717 666 1.383
  RT. 03 149 237 249 486
  RT. 04 241 432 463 895
  RT. 05 292 515 539 1.054
  RT. 06 286 506 513 1.019
  RT. 07 280 555 493 1.048
  RT. 08 447 873 809 1.682
  RT. 09 286 568 518 1.086
JUMLAH 5.284 9.853 9.760 19.613

 

DATA PENDUDUK DESA DAUH PURI KAJA 
    TAHUN 2018    
           
NO DUSUN JUMLAH KK JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
1 LELANGON 266 482 517 999
2 WANGAYA KELOD 659 1.183 1.275 2.458
3 WANGAYA KAJA 430 785 809 1.594
4 LUMINTANG 403 801 751 1.552
5 MEKARSARI 452 880 900 1.780
6 TERUNASARI 267 510 490 1.000
7 WANASARI 2.840 5.246 5.070 10.316
  RT. 1 455 843 783 1.626
  RT. 2 383 694 652 1.346
  RT. 3 159 256 272 528
  RT. 4 230 408 441 849
  RT. 5 294 518 536 1.054
  RT. 6 299 538 533 1.071
  RT. 7 273 532 488 1.020
  RT. 8 562 1.094 1.030 2.124
  RT. 9 185 363 335 698
J U M L A H 5.317 9.887 9.812 19.699
 

 

I Gusti Ketut Sucipta, ST.

Apakah Informasi yang tersaji pada Website Desa Dauh Puri Kaja?